Nieuwe afteekening van het eijlandt Alsen en de vaste kust daar agter geleegen : vertoonende de rivieren van Apenrader en Flensborgh, is geleegen aen de west kust in de Belt Zee

Nieuwe afteekening van het eijlandt Alsen en de vaste kust daar agter geleegen : vertoonende de rivieren van Apenrader en Flensborgh, is geleegen aen de west kust in de Belt Zee

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.