Een gedeelte van de kust van Gunea van C. Corso tot Accara vertoonende 't Oostelijkste van de Goudkust int groot

Een gedeelte van de kust van Gunea van C. Corso tot Accara vertoonende 't Oostelijkste van de Goudkust int groot

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.